Używasz niewspieranej wersji przeglądarki! Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnych przeglądarek (Google Chrome lub Mozilla Firefox) dla poprawnego wyświetlania serwisu.

Zamknij

dentsu aegis network

POLSKA

Społeczeństwo

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Firma tak duża jak nasza może i powinna mieć pozytywny wpływ na otoczenie, dlatego realizujemy własne inicjatywy społeczne, dołączamy się do kampanii ogólnopolskich oraz globalnych akcji Dentsu Aegis Network. W działania CSR włączają się sami pracownicy, kreuje je także specjalny zespół Green&Care Team, którypowstał w 2009 roku. Tworzą go przedstawiciele poszczególnych spółek aktywizując własne zespoły do różnych inicjatyw społecznych i ekologicznych.

Wolontariat kompetencji, nazywany również wolontariatem XXI wieku, to szereg działań które szczególnie promujemy w ramach strategii CSR, gdyż uważamy je za „wysoko jakościową formę wsparcia”. To nie tylko samo pomaganie, czy trening dzielenia się wiedzą, ale również ogromna satysfakcja dla pomagających. Nasi pracownicy najczęściej wspierają w ten sposób organizacje pozarządowe, dla których ten rodzaj pomocy jest bardzo cenny. Praktyka „Wolontariat kompetencji w Dentsu Aegis Network” została umieszczona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Odpowiedzialny Biznes w Polsce – Dobre Praktyki 2013”.

Jako działania wolontariackie traktujemy:

  • projekty, które pozwalają nam dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanymi z profilem naszej działalności: warsztaty, kursy, mentoring, staże w firmie dla osób z Fundacji. Na początku 2015 roku uruchomiliśmy Dentsu MakerLAB - szkołę programowania dla dzieci ze świetlicy z warszawskiego Dolnego Mokotowa. Chcemy w ten sposób podkreślić nasze zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, którą po przeprowadzce do nowego biura będzie właśnie ta dzielnica. Wierzymy, że takimi działaniami możemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w dostępie do wiedzy z zakresu IT. W długiej perspektywie to może zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

Wellbeing

  • Przekazywanie pro bono fundacjom naszych pomysłów kreatywnych, wykorzystywanych w kampaniach związanych z rozwiązywaniem różnych problemów społecznych. Jedna z takich kampanii – „Waiting signs” zrealizowana dla Fundacji Itaka – w 2014 roku zdobyła nagrodę Silver Drum na festiwalu w Portoroż. Inna – Photos for life” to pierwszy na świecie, charytatywny bank zdjęć, pokazujących piękno i radość życia ludzi którzy walczą z rakiem. Zachęcamy Klientów, Media, Partnerów by zakupili te zdjęcia zamiast tradycyjnych stockowych fotografii, a cały dochód z tego tytułu przekazywany jest fundacji Rak’n’Roll.

Rak’n’Roll

Akcje społeczne i filantropijne

Jako Dentsu Aegis Network Polska włączamy się również w lokalne, ogólnopolskie lub globalne inicjatywy: 

  • Od pięciu lat co roku bierzemy udział w Szlachetnej Paczce, w 2014 roku udało nam się przygotować aż 8 paczek!
  • Staramy się pomagać nie tylko ludziom, ale i zwierzętom poprzez zbiórki rzeczowe i finansowe na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach.
  • Co roku w maju bierzemy udział w zbiórce krwi.
Perspektywa globalna >