Używasz niewspieranej wersji przeglądarki! Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnych przeglądarek (Google Chrome lub Mozilla Firefox) dla poprawnego wyświetlania serwisu.

Zamknij

dentsu aegis network

POLSKA

Dobre zarządzanie

Dlaczego to ma znaczenie

Nasza reputacja i nasza praca związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu opierają się na wiarygodnych dowodach etycznego postępowania spółki. Dobre zarządzanie jest kluczem do skutecznego zaszczepienia odpowiedzialności społecznej w obrębie firmy, szczególnie w przypadku przedsiębiorstwa, które obejmuje wiele działów funkcyjnych i marek w wielu regionach geograficznych. Otwartość i transparentność na temat sukcesów i porażek jest konieczna do utrzymania zainteresowania i zaufania zaangażowanych stron.

Nasze podejście

Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel z zakresu dobrego zarządzania, koncentrując się na tym, aby sprostać najważniejszym globalnym standardom z zakresu sprawozdawczości, czyli standardom Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI). Realizacja tego celu zależy od aktywnej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w mierzenie wyników i sprawozdawczość na temat działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także w przestrzeganie standardów dotyczących ujawniania informacji.

Nasze wskaźniki

Postępy w tym zakresie mierzymy na podstawie naszej pozycji w rankingu GRI (na skali od A do C), która odzwierciedla otwartość i transparentność naszych działań.

Nasz ślad

Na podstawie tych wskaźników w 2010 roku ustaliliśmy referencyjny poziom wyników w zakresie dobrego zarządzania. W 2010 roku nie zostaliśmy ocenieni przez GRI.

Cel na rok 2015:

Uzyskamy akredytację GRI na poziomie A+ dla naszych corocznych sprawozdań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wykorzystując naszą metodę działania, osiągniemy to poprzez:

  • przeszkolenie wszystkich ambasadorów programu Future Proof w zakresie najwyższych standardów sprawozdawczości w ramach inicjatywy GRI na rzecz sprawozdawczości i ujawniania informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w obrębie spółki w tworzenie, aktualizowanie i realizację programu Future Proof.